Nyitólap
 

  Motor keresés
 

  Hirdetésfeladás
 

  SMS hirdetéskiemelés
 

  Állapotfelmérés
 

  Adásvételi minta
 

  Adásvétel ügyintézés
 

  Eredetvizsga
 

  Jogosítvány
 

  Ne vedd meg!
 

  Motorbontók
 

  Robogó alkatrészek
 

  Rendezvények
 

  Újmotor árak
 

  Kapcsolat
 

  Email
 

  Médiaajánló
 
   
h i r d e t é s
h i r d e t é sVezetői engedélyek (jogosítvány)

Ki kaphat vezetői engedélyt (jogosítványt)?

 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van;
 2. Az Európai Gazdasági Térség (EGT) tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgára, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, és a jogosítvány kiadását megelőző 6 hónapban folyamatosan Magyarországon tartózkodott (ha van érvényes, EGT tagállam illetékes hatósága által kiállított vezetői engedélye, kérheti a cserével történő érvényesítést, akkor is, ha még nem telt el a hat hónap) ;
 3. Aki olyan külföldi hatóság által kiállított és érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, amely megfelel a magyar vezetői engedélynek (ezekben az esetekben a külföldi okmány honosítására kerül sor) .

Lap tetejére

Milyen feltételeket kell teljesíteni a vezetői engedély megszerzéséhez? Jogosítványt az kaphat, aki

 1. betöltötte a járműkategóriához előírt életkort, és a jártassági feltételeknek eleget tesz (lásd: 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 3. számú melléklet) ;
 2. legalább 8 általános - ha 1942. január 1-je előtt született, legalább 6, ha pedig 1930. január 1-je előtt született, legalább 4 általános - (elemi) iskolai végzettséget igazol (a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű vezetői vizsgához elegendő, ha a jelölt írni, olvasni tud);
 3. a járművezetői tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott, vagy tanfolyammentes vizsgát tehet;
 4. sikeresen letette az elméleti vizsgát (a KRESZ-vizsgát), majd a műszaki, a rutin és a forgalmi vizsgát;
 5. rendelkezik az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését bizonyító igazolással (vagyis eredményesen elvégezte az elsősegélynyújtási tanfolyamot vagy végzettsége miatt felmentést kapott) ;
 6. a járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas ;
 7. az egészségügyi alkalmasság feltételeinek megfelel (az egészségi alkalmasság megállapítására vonatkozó előírásokat a 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet határozza meg) ;
 8. az előírt pályaalkalmassági feltételeknek megfelel (a pályaalkalmassági vizsgálat szabályait a 41/2004. (IV. 7.) GKM rendeletben találhatjuk meg) .

Lap tetejére

Ki nem kaphat vezetői engedélyt? Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlan:

 1. akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a járművezetéstől jogerősen eltiltott (kivéve a legfeljebb hat hónapra kiszabott jármű-kategóriától, alkategóriától, kombinált kategóriától vagy járműfajtától való eltiltást, ebben az esetben az ügyfél kérelmére ideiglenes vezetői engedély állítható ki; a meghatározott kategóriára vagy járműfajtára kiterjedő eltiltást, ekkor az okmányiroda a járművezetésre jogosító okmányt kérelemre kicseréli, és ennek során az eltiltással nem érintett kategóriára, járműfajtára érvényesített okmányt ad ki; valamely nemzetközi vagy nemzeti kategória alá eső járműre kiterjedő eltiltást, ekkor a vezetői engedélyben kóddal jelölik, hogy mit nem vezethet a jogosítvány tulajdonosa);
 2. akinek kényszergyógyítását vagy kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, annak időtartamára;
 3. akinek a járművezetésre jogosító okmányát a hatóság jogerősen visszavonta, illetve - a honosítást kivéve - bevonta, annak időtartama alatt;
 4. akit a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett .

A közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlan személyek nem kaphatnak vezetői engedélyt. Minden vezetői engedélyt kérelmezőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy ő nem minősül járművezetésre alkalmatlannak, vagyis megfelel a közlekedésbiztonsági feltételeknek.

Lap tetejére

A vezetői engedélyek fajtái A járművezetésre jogosító okmányoknak - ezért nevezik a köznyelvben jogosítványnak őket - három csoportja van:

 1. a vezetői engedély,
 2. az ideiglenes vezetői engedély,
 3. a nemzetközi vezetői engedély.

Lap tetejére

Vezetői engedély A vezetői engedély különböző kategóriákba, alkategóriákba és kombinált kategóriákba sorolt járművek vezetésére jogosít. A kilenc nemzetközi kategória közül például

 1. az "A" kategóriás a motorkerékpár - az "A1" alkategória elnevezésű a legfeljebb 125 cm3 hengerűrtartalmú vagy 11 kW-os teljesítményű motorkerékpár -,
 2. a "B" kategóriás egyebek mellett a személygépkocsik,
 3. a "C" kategóriás - az autóbusz és a trolibusz kivételével - a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény

vezetésére jogosítja a vezetői engedély tulajdonosát. A nemzetközi kategóriák mellett - a korábbi I., II. minősítésű járművezetői engedély és járművezetői igazolvány helyett - jelenleg nemzeti kategóriák léteznek, amelyeket szintén egy-egy nagybetűvel ("K", "T", "M", "TR", "V") jelölnek. A "K" kategóriás jogosítvánnyal kerti traktor és állati erővel vont járművet (pl. lovas kocsit) lehet vezetni, míg a "T" kategóriással ezeken kívül mezőgazdasági vontatóval és két nehéz pótkocsival, valamint pótkocsis lassú járművel lehet közlekedni. A nemzeti kategóriás jogosítványoknak az a sajátossága, hogy ezekkel csak belföldön lehet a meghatározott járműveket vezetni, igaz az ilyen jogosítvánnyal rendelkezőknek nem kell kezdői minősítéssel járó, két éves próbaidőt kiállniuk . A vezetői engedélyben többféle kód szerepel, így jelzik például a "kezdő vezetői engedély" minősítés lejártának határidejét, az állampolgársági adatot, az egészségi feltételeket, illetve az egészségi állapotból következő korlátozásokat .

Lap tetejére

Ki számít kezdő vezetőnek, és milyen szabályok vonatkoznak rá? A vezetési jogosultság megszerzésének napjától számított két évig a járművezetőnek több korlátozó előírásra is tekintettel kell lennie. A kezdő vezető motorkerékpáron nem szállíthat utast, illetve a gépjárművel - a fegyveres erők kezelésében lévő járművek kivételével - nem vontathat pótkocsit. A "kezdő" minősítés két éves próbaidejének számolása a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen kiszabott eltiltás, illetve a vezetői engedély ideiglenes visszavonásának letelte után nem folytatódik, hanem újrakezdődik. A kezdő minősítést harmadszorra már nem lehet meghosszabbítani - ebben az esetben a tanfolyamot és a vizsgát meg kellett ismételni.

Lap tetejére

Mikor állítanak ki ideiglenes vezetői engedélyt? Az ideiglenes vezetői engedélyt kérelemre adja ki a hatóság:

 1. ha a vezetői engedély eltűnik, megsemmisül, megrongálódik;
 2. a vezetői engedély kiállításáig a jártassági feltételhez kötött kategóriák esetén a jártasság megszerzéséig;
 3. annak, akit legfeljebb 6 hónapra tiltottak el valamely jármű-kategóriától, alkategóriától, kombinált kategóriától vagy járműfajtától, az eltiltással nem érintett járműkategóriákra.

A hatóság hivatalból adja ki az ideiglenes vezetői engedélyt, ha a vezetői engedély kiállítására gyártási hiba, elírás miatt kerül sor. Az ideiglenes vezetői engedély csak belföldön érvényes.

Lap tetejére

A nemzetközi vezetői engedély Mielőtt külföldre utaznánk, érdemes arról tájékozódni, hogy Magyarország és a célország között létezik-e megállapodás egymás okmányainak elfogadásáról. Nemzetközi vezetői engedélyt csak ezek hiányában kell kérni a közlekedési igazgatási hatóságnál. A nemzetközi vezetői engedélyt az érvényes vezetői engedély adatai alapján állítják ki, és csak a magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes. Fontos tudni, hogy a "B" kategóriára érvényes nemzetközi vezetői engedélyt csak a 18. életévet betöltött személyek kaphatnak.

Lap tetejére

A vezetői engedély érvényessége A vezetői engedély a kiállításától számított 10 évig, 70 év felett határidő nélkül igazolja a személyazonosságot, de ez nem jelenti azt, hogy ennek birtokában vezethetünk is. A járművezetésre jogosító okmányok a következő határidőig jogosítanak vezetésre:

 1. az ideiglenes vezetői engedély a kiállításától számított hatvan napig (esetleg az eltiltás időtartamáig, de legfeljebb hat hónapig);
 2. a vezetői engedély az egészségi alkalmasság időpontjáig;
 3. a nemzetközi vezetői engedély a vezetői engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi ideig, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított három évig;
 4. a nemzeti kategóriában - a "TR" és "V" kategória kivételével - a vezetői engedély kiállítását követő tíz évig (de a lejárt érvényességű nemzeti kategóriás vezetői engedélyt járművezetői vizsgakötelezettség nélkül cserélik ki).
A 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet alapján az 1. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők közül az, aki a
 1. 40. életévét még nem töltötte be, 10 évenként;
 2. 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem, 5 évenként;
 3. a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem, 3 évenként;
 4. a 70. életévét betöltötte, 2 évenként
köteles időszakos egészségi alkalmassági vizsgálaton megjelenni (ha ezt nem teszi meg, vagy nem állapítják meg az alkalmasságát, nem kaphat új jogosítványt). A 2. alkalmassági csoportba tartozó járművezetőknek (a közúti közlekedési szolgáltatás keretében közúti járművet, megkülönböztető jelzéssel ellátott közúti járművet vezet, vagy kíván vezetni, valamint, akit közúti járművezetői munkakörben foglalkoztatnak):
 1. 45. életévükig, 5 évenként;
 2. 45. és 60. életév között, 3 évenként;
 3. 60. életév felett, 2 évenként
kell az időszakos egészségi alkalmassági vizsgálaton megjelenni . Fontos tudni, hogy a járművezető soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálatát kezdeményezheti (és ha alkalmatlannak minősítik, nem vezethet):
 1. az eljáró hatóság a külön jogszabályban meghatározott esetekben;
 2. a közúti járművezető munkáltatója, ha a munkavállaló munkaköre ellátásával kapcsolatban közúti járművet vezet;
 3. a pályaalkalmasságot vizsgáló szerv;
 4. bármely orvos, ha tudomása van arról, hogy az általa kezelt személy vezetői engedéllyel rendelkezik és nála olyan betegséget, illetőleg állapotot észlel, amely közúti járművezetésre való alkalmasságát kérdésessé teszi (pl.elmebetegséget vagy annak maradványállapotát, bármely eredetű tudatzavart, a forgalomban való részvételt befolyásoló látás vagy hallászavart állapít meg)
 5. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Orvosszakértői Intézetének főigazgatója .

Lap tetejére

A vezetői engedély kiadása Az első vezetői engedély kiadására, illetőleg az új kategória, alkategória és kombinált kategória bejegyzésére, a vezetői engedély cseréjére és pótlására irányuló kérelmet elsősorban az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes - de szükség esetén az ország területén bármely - okmányirodában, személyesen lehet benyújtani . Rendkívül indokolt esetben - így különösen halaszthatatlan külföldre utazás esetén -, amennyiben a vezetői engedély cseréjére, pótlására irányuló kérelmet a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal Központi Okmányirodájánál nyújtották be, a vezetői engedély soron kívül kiadható . Az okmányiroda a kérelemnek megfelelő adattartalmú elektronikus kérelmet állít elő (ezt érdemes elolvasni, mert ez alapján jegyzik be a személyi adatokat az új dokumentumba). A vezetői engedély iránti kérelem személyes előterjesztésekor a jogosultról fényképet készítenek. A vezetői engedély kiadásakor meggyőződnek az ügyfél személyazonosságáról - ezért magunkkal kell vinni a személyi igazolványunkat vagy útlevelünket, valamint a lakcímkártyát vagy a régi típusú személyit -, és le kell róni a vezetői engedély jogszabály által előírt illetékét. A vezetői engedély kiadására irányuló eljárás illetéke főszabály szerint 4000 forint. Új kategória esetén a korábban kiadott vezetői engedélyt be kell vonni. Fontos tudni, hogy a jogosítvány kiadásáért fizetendő illetéket az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján (vagyis csekken), vagyamennyiben az okmányirodán erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával vagy készpénzzel kell megfizetni (2005. március 31-ig illetékbélyeg vásárlásával is le lehet róni az illetéket). A vezetői engedélyt a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal a kérelmező részére postai úton küldi meg. Az így át nem vett okmányt az értesítési cím szerint illetékes okmányiroda a kiállítástól számított egy évig őrzi meg, ezt követően a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalnak megsemmisítésre megküldi.

Lap tetejére

Ki kell-e cseréltetni a régi típusú jogosítványt? A 2001. január 1. előtt kiadott, járművezetésére jogosító okmányok továbbra is érvényesek, és nincs arra lehetőség, hogy lejárat előtt, esztétikai megfontolások alapján bárki kicseréltesse ezeket. Az okmányiroda a régi típusú vezetői engedélybe - annak érvényességi idején belül - bejegyezheti a különböző egészségügyi és egyéb korlátozásokat, így különösen: a jármű-kategóriától (alkategóriától), járműfajtától eltiltást, s egyéb változásokat is (ha vannak még üres rovatok) . A lejárt okmányok érvényességi idejét cserével hosszabbítják meg. Az új vezetői engedély kézhezvételét követő nyolc napon belül a lecserélt vezetői engedélyt az okmányirodánál le kell adni .

Lap tetejére

Mi történik, ha lejárt az egészségügyi alkalmasság? Amennyiben a vezetői engedély egészségi alkalmassága lejárt - akár régi, akár új típusú vezetői engedéllyel rendelkezik -, a jogosítványt cserélni kell . A cseréhez az alábbi iratok bemutatása szükséges:

 1. érvényes személyazonosításra alkalmas okmány, amely lehet az alábbiak valamelyike: régi, könyv formátumú személyazonosító igazolvány vagy új, kártyaformátumú személyazonosító igazolvány, vagy útlevél;
 2. lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely igazolására alkalmas okmány, amely lehet: lakcímet tartalmazó, régi típusú személyazonosító igazolvány vagy hatósági igazolvány a személyi azonosítóról és a lakcímről (lakcímkártya) vagy tartózkodási engedély .
Az eljáró ügyintézőnél le kell adni:
 1. az egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi véleményt,
 2. az ügyfél birtokában lévő vezetői engedélyt, járművezetői engedélyt, járművezetői igazolványt,
 3. megfelelő értékű - főszabályként 4000 forint összegű - illetékbélyeget,
 4. kitöltött nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező nem minősül közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak (a nyomtatványt az okmányirodában bocsátják a kérelmező rendelkezésére).

A pályaalkalmassági igazolást csak ritka esetben - ha kizárás vagy korlátozás állt fenn - kell becsatolni, egyébként az előző jogosítvány igazolja a pályaalkalmasságot . Az eljárás során az ügyintéző fényképfelvételt készít az ügyfélről, és elkészíti az adatlapot járművezetésre jogosító okmány kérelemhez. Az okmányiroda a bemutatott és leadott okmányok alapján dönt a vezetői engedély kiadásáról. A vezetői engedélyét postai úton kézbesítik, de lehetősége van azt az okmányirodákban is átvenni.

Lap tetejére

Kell-e fizetni a jogosítvány kiállításáért? Igen, illetékköteles, az illeték összege:

 1. a vezetői engedély kiváltása, cseréje - akár adatváltozás, vagy személyazonosításra alkalmasság érvényességének lejárta, vagy egészségi alkalmasság lejárta miatt kerül rá sor -, pótlásáért eltűnés, megsemmisülés, vagy megrongálódás miatt: 4000 forint;
 2. a vezetői engedély kiállítása a 70. életévét betöltött kérelmező esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb: 1500 forint.
Csekken kell befizetni az alábbi díjakat:
 1. az ideiglenes vezetői engedély kiállításáért 1500 forintot;
 2. a nemzetközi vezetői engedély kiállításáért 1500 forintot;
 3. a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosításáért 4000 forintot.
Nem kell illetéket fizetni a hatóság téves bejegyzésén alapuló, vagy az okmány gyártási hibája miatt szükségessé váló új okmány kiadásáért.
 

www.használtmotor.hu - info@hasznaltmotor.hu - jogi közlemény - hirdetési árak - ©2005